HomeМузыкаRelated VideosMore From: Music Acoustic

PSY - Gangnam Style (Acoustic - Cover A7 Nguyễn Siêu)

201 ratings | 39472 views
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (42)
Ốc Entertainment (7 months ago)
Cajon thở ô xi cmnr
chiến công (1 year ago)
ông này hát khủng đấy
Thái Văn Chửng (1 year ago)
Nguoi hàn quốc hát hả ta
Viện Lương (1 year ago)
quá hay
makumasen (2 years ago)
I did not know Manny Pacquiao could play the drums.
Đạt Bầu Acoustic (1 year ago)
makumasen =)))))
Music Acoustic (2 years ago)
LOLLLLLL
Anhtu Ta (2 years ago)
hay qá
Lâm Lê Hoàng (2 years ago)
Ong cajon dinh~ qua. phai dang nhap vaoi de like :D
Khanh Phan (2 years ago)
quá hay
Khoa đăng (2 years ago)
đù má đinh vl :) phê cmn luôn rrooi
Johnny Nguyen (2 years ago)
Cajon hay quá
Long Cô Cô (3 years ago)
cajon đang phê thuốc à ??
Kaley Nguyen (2 years ago)
phong cách chất á bn ơi
Mai Thân Thị (3 years ago)
tuyệt quá cajon
Mai Thân Thị (3 years ago)
+Music Acoustic thank cậu nhé
Music Acoustic (3 years ago)
Bầu Thị Nguyễn bạn nhé
Mai Thân Thị (3 years ago)
+Music Acoustic cho mk xin fb bạn đó đk ko cậu
Music Acoustic (3 years ago)
+Mai ka haah cảm ơn bạn nhé
Hoàng Anh Vũ Ngọc (3 years ago)
cajon hay quá anh ơi
Music Acoustic (3 years ago)
+Hoàng Anh Vũ Ngọc cảm ơn bạn rất nhiều <3
Tâm Như Lâm (3 years ago)
đỉnh của đỉnh...lai mot dam me nua da den vs mjk...
Music Acoustic (3 years ago)
+Tâm Như Lâm cảm ơn bạn rất nhiều <3
nam quang (3 years ago)
nhạc nhanh quá.sung.tempo cao hơn bt thì phải.hehe
Nguyễn Vũ Kiên (3 years ago)
Ôi cajon ^^
Music Acoustic (3 years ago)
94 bạn à :D
Đặng Thị Ngọc (3 years ago)
+Music Acoustic cho mình hỏi bạn đạt cajon sinh năm bao nhiêu thế ???
Music Acoustic (3 years ago)
+Nguyễn Vũ Kiên max phiêu nhưng giờ là văn công ở Bộ đội mất rùi
Thanhdien Phan (3 years ago)
dỉnh
Music Acoustic (3 years ago)
+Thanhdien Phan cảm ơn bạn
minh nguyen danh (3 years ago)
cajon tuyệt vời nhất mình từng semmmm
TechOne (3 years ago)
+minh nguyen danh haha cảm ơn bạn rất nhiều
Hoang Anhtuan (3 years ago)
hay a:)
Eyasin A0943 (3 years ago)
Nice Song & One more
Fallen Angel (3 years ago)
Cajon đánh như lên đồng, hay vãi
Music Acoustic (3 years ago)
@Fallen Angel hehe cảm ơn bạn :3 ủng hộ mình tiếp nhé :3
cajon hay quá!
Tu Duong (4 years ago)
anh ghita dung la chuyen nghiep
Kaley Nguyen (2 years ago)
anh đb cajon nữa
Bạn Ánh dấu tên (4 years ago)
quán mình có fb k a
Music Acoustic (4 years ago)
@Ngọc Ánh Hồ có bạn ạ https://www.facebook.com/PageAcoustic?ref=hl
Dũng Đinh (4 years ago)
hay quá a ơi

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.