HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Netretail holding

Sun Baby Vozítko Twist Car

16 ratings | 12022 views
Vozítko Twist Car je jednoduchá a zábavná hračka pro každé dítě a díky velké nosnosti 120 kg i pro dospělé. Vozítko je vybaveno 4 kolečky a volantem, kterým při pohybu tam a zpět rozjedeme tu pravou zábavu s vozítkem Twist Car. Koupíte na MALL.CZ a MALL.SK
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Norbert (1 year ago)
elo

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.