HomeМузыкаRelated VideosMore From: Yondo

Free J Cole Type Beat - "Morning Sun"

162266 ratings | 13074301 views
✘ Free Download / Buy Untagged Beat ⇒ http://bsta.rs/5z408 ​✘ Beat Store ⇒ http://yondomusic.com ✘ Contact ⇒ [email protected] ✘ Twitter ⇒ https://twitter.com/yondomusic ✘ Artwork Credit ⇒ http://theclassyissue.com/post/160399501070 ✘ If the beat has Free in the title, you may use it for non-profit usage only. Free J Cole Type Beat 2018 Free Yondo Type Beat 2018
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4198)
Yondo (8 months ago)
Hello
James Collins (1 day ago)
+Eric Zepeda just subbed to your ig, u got bars💯💯🔥
Brian Cardenas (1 day ago)
Was good bro Beat is 🔥
DJ WiSeR (7 days ago)
Yo honestly I just started making beats recently and your music inspires and motivates me to create more. Yo also I can just listen to your music and I’m immediately in a chill and happy mood. I dream of making music as good as you. Thanks dude for everything.
OG Marty (13 days ago)
Ale Devo check it out! On Spotify Marlee World - Morning Sun
OG Marty (13 days ago)
YO WE RELEASED THE SONG TO THIS!!! Check it out! Marlee World ft OG Marty - Morning Sun
MarioG Aka MenaceLowk (24 minutes ago)
This beat is fire!. Nice material man!
bonehurtingjuice 1 (2 hours ago)
Iff you high with ear buds put 0.75x it's good
Stratboyy Xx (3 hours ago)
This is my favorite beat ever
Dadeius Poole (7 hours ago)
check out the song I did to this track. Your beats are fire 🔥🔥 yo I had no choice but to do a song https://youtu.be/wof-s5FG7mk
_쪼율 (14 hours ago)
wow this is fire
Metanfetmdfk (17 hours ago)
CRACKERO CIUDAD GRIS ♥♥
Doc Phill (1 day ago)
I'm floating!
EMilien (1 day ago)
🌹⚡🎤R A P
Lackk (2 days ago)
I remember when you dropped this. Now look at it sheesh
BearTheycallme (2 days ago)
I wrote the best bars to this song, on my life 😪
JoeronGaming (2 days ago)
I just been numbing the pain/ Xans been keeping me sane/ I just might blow out my brain/ I just might blow out my brain/ Stuck in my mind, wrong frame/ Decided to stay in my lane/ The shit that I'm doing is lame/ The shit that I'm doing is lame/ But I'm having trouble breaking the habit/ I can't stop it, this shit, it just happens/ Started small, but the problem start stacking/ Now it's big, finna start snorting up mountains/ Had dreams about gold and medallions/ Now it's make it through the day without shouting/ Try my hardest, but these niggas keep doubting/ Finna but some snow just to go plow it/ Came from nothing, so they hate on the kid/ Must be racist cause they wanting me lynched/ White kids, they be filthy but rich/ I can't say nothing, it is what it is/ I'm not rapping cause I wanna be famous/ I'm just dealing with the problems I'm facing/ Need some noise, finna roll through my playlist/ Looked down upon, swear that I hate it/ Feeling raw emotions and I just cage it/ Losing track of time, forgot what the day is/ Always got a smile, but I just fake it/ Hearing old jokes that don't seem to be aging/ I just been numbing the pain/ Xans been keeping me sane/ I just might blow out my brain/ I just might blow out my brain/ Stuck in my mind, wrong frame/ Decided to stay in my lane/ The shit that I'm doing is lame/ The shit that I'm doing is lame/
Good Savage (2 days ago)
Crazy this at 13 million now
Erik Houston (2 days ago)
Check this out https://soundcloud.com/eohouston/tequila
RocketMusic (2 days ago)
Who here before 1,000,000,000,000 views?
CUFC TV (2 days ago)
Running in the morning sun Feeling like life aint fun Pulling out the gun but you gotta stay alive for the long run The pain of a loved one you dont know until you 've lost one hoping one day you'd have a grandson that would hit a home run didn't know much until this begun now I gotta outrun now I think found some boys that would become stars in the Hippodrome just trying to find a home right now im on my own livin out of my motorhome out here in rome trying to phone Jerome but he got a big loan he's alone so he's prone to this syndrome he'll be alright cos he's been strong wants to feel the he belong to something that is lifelong but he's not wrong we all wish we could get along but there's just a sense of right and wrong people all just play along they don't fell my true emotion they don't know my notion life is moving in slow motion this ain't no law of motion kids now just be boasting bout what they've posted now they about to be roasted
Apresura Suave (2 days ago)
How Sweet ! This inspired me for this one : https://youtu.be/9wCNEtj3NRU Keep up the good word !
Half Filipino Quiggy (3 days ago)
Same beat in Dharma by goat city
justin sEaGuLL (3 days ago)
I just came across this in my recommendation and omg this is so good you made this? Or j Cole since the title says it💀
G.t1a (3 days ago)
Check out my beat🙏 its a lofi vibe, I just started and need some feedback.
Flitz Piep (3 days ago)
My Subwoofer does like it :D
angel cienfuegos02 (3 days ago)
https://soundcloud.com/angel-cienfuegos-30908098/suicide
Kanevillage (4 days ago)
This is some real good listening
Moises Meza (4 days ago)
Why tf don't you sell these
Zacco (4 days ago)
Listen at normal speed
Knock Star beatz (4 days ago)
Awesome J Cole type beat. Great job Yondo 👏👏
Farichhh (4 days ago)
Speed 0:75 your welcome
B Max Record (5 days ago)
Lyric: Cắm đầu vào nhạc để mất luôn cả thị giác.. Đồ ăn còn nóng nhưng không còn được vị giác Nhốt mình trong phòng và xem như mình bị phạt.. Giờ hốc hác rồi Dị dạng…sao mình giống dân tị nạn biết là nhiều chuyện cần có mình… để kiểm kê cũng do áp lực nên mình không thể kiềm chế đua với dòng đời ta đi theo giá tiền tệ từ nhà lầu và xe hơi.. giờ chỉ còn đống tiền chế những thứ kì vọng… quá nhiều thương vong người mà mình mong…mất điểm tương đồng giờ nằm mình không… với bao vết thương lòng.. do cuộc sống quá sinh động… nhiều ngã rẽ và đường cong… muốn được thay đổi.. cũng vì ..quá nhiều nguyên nhân.. do số trời cũng đã định.. là mình không được yên phận.. trốn chạy đi đâu ..mãi vẫn…. không được yên thân nỗi lo sợ trong tiềm thức.. ta từng ngày… càng tiến gần… Hook cuộc đời khó mà nhàn vi… uống để cạn ly..bớt phàn nàn đi…..ở trong đầu còn ngàn ý x2 vết nứt đó sẽ khôi phục.. ta nghĩ lại đôi lúc.. bị hạ bệ.. bôi nhục.. ừ ..cũng buồn… nhưng đôi chút vết nứt đó sẽ khôi phục.. ta nghĩ lại đôi lúc.. không giải quyết bằng bạo lực.. ta xử lý bằng đạo đức Bảo Jen Biết tìm đâu 1 chốn yên bình không bận tâm sớm hôm Những ngày qua lạc lõng nơi này tìm đ3âu 1 ai trông thấy Cố gắng nén ở trong lòng… chẳng ai hiểu thay hay xót xa… cần 1 ngày bình yên và không vương mang Chỉ mong sao sống an yên… đời hư vô Ver 2 Không cần giàu sang.. 1 cửa hàng… thật tiện lợi.. Vốn liếng không cao.. để kinh doanh kiếm tiền lời Rồi có 1 người vợ… mình cảm thấy tuyệt vời… Đủ miếng ăn và cái mặc…… … làm quái gì cuộc chơi….. ta dằng co Trước mặt cần lo… cái tôi dần to…..và sự nghiệp ta cần có.. Nếu khóe mi ta lại đỏ… thì để lại đó.. nuốt nước mắt vào trong tậm.. và không để mình ngại khó… lòng… buồn gì thì nó cũng chỉ qua trong 1 ngày… nếu có ý tưởng thì ta viết lên 1 bài ngước lên trời cao rồi còn kính ngài 1 lạy.. nếu mà.. con có làm sai.. cũng là do con chợt dại lớn rồi ta cố mà làm gương… để cho lớp trẻ.. người già họ càng thương.. biết là tương lai… trước mặt.. cả vạn hướng… nếu lỡ lời của mình nói …. xin lỗi…… bạn đừng buồn… vì tôi Hook cuộc đời khó mà nhàn vi… uống để cạn ly..bớt phàn nàn đi…..ở trong đầu còn ngàn ý x2 vết nứt đó sẽ khôi phục.. ta nghĩ lại đôi lúc.. bị hạ bệ.. bôi nhục.. ừ ..cũng buồn… nhưng đôi chút vết nứt đó sẽ khôi phục.. ta nghĩ lại đôi lúc.. không giải quyết bằng bạo lực.. ta sữ lý bằng đạo đức Bảo Jen Biết tìm đâu 1 chốn yên bình không bận tâm sớm hôm Những ngày qua lạc lõng nơi này tìm đâu 1 ai trông thấy Cố gắng nén ở trong lòng… chẳng ai hiểu thay hay xót xa… cần 1 ngày bình yên và không vương mang Chỉ mong sao sống an yên… đời hư vô
Fernando Lloret (5 days ago)
Que va a ser de mi sin ti si sin ti cada vez que pienso en ti soy un infeliz y que decir que si la felicidad te deja a ti veras que te empujara a descubrir y a buscar, como subproducto encontrar y quizás al final la felicidad no sea una casualidad sino un merito que te ganaste con fuerza y voluntad. La voluntad, padre y madre del arte y la muerte una herramienta dependiente de una mano y un corazón latente y es que en realidad es humano herrar pero sin consciencia ya que si hierras con voluntad pierdes el galardón de ser persona y pasas a ser bestia. Y me pregunto si hacer el mal inconscientemente es hacer el mal o simplemente herrar. ya que el mal como el bien es reverberación de la existencia de una canción a la que los tontos llaman dios y los inteligentes llaman vida o su sinónimo, experiencia.
Draco 929 (5 days ago)
Here For Sheff G
Lonely (5 days ago)
CRO
Edgar Ramirez (6 days ago)
Time just fades away never know when the last minute is gonna hit your brain live it like you got no brakes accelerate as fast as the engine takes cops lurk behind shining bright lights hoping you will follow the law book they promised to abide and protect at all times even if it means laying down their lives for another to survive. but you got a destination and you're running out of time calling for another officer to follow right behind but the lights disappear in your rear view sight must be going fast as electricity through the power lines pinch yourself this isn't a dream you can just rewind this is real life you're risking aint no stopping father time this was destined to happen you just cant understand and you're asking why? Gods not answering the prayers that you shoot up to the sky so you feel like you're left behind and you got no understanding of how to survive so now you're feeling like you ought a die worthless thoughts you better burn and never keep in mind depression can swallow anybody doesn't matter size take it from your conscious that never leaves your side always helping you decide between whats wrong and the other option right turning off the headlights this is your only time to get away from the supposed “good guys” that want to see you rotting in a metal cage you really going to give up your freedom for abiding laws that been holding people down till they reach their grave A tombstone with an engraved date and name saying youll be missed but when you were available to hang the call was never answered quick tired of the bullshit excuses coming off worthless pricks lips dont want to give a minute fuck it I dont need a bitch. Hit the bell and ditch you had an opportunity to have me in your life and still exist now watch me prosper without dead weights holding back my gift.
Anthony Valdez (5 days ago)
Edgar Ramirez it was good 👍
FigureofLanguage (6 days ago)
sometimes i'm lost, and its costed my mind a lot, all the rhymes come off, as kind of soft, when i have crossed, the lines of chalk, only to be found here, deep at the bottom i drowned where, other people in other towns bare, sometimes its deep there, never found where, you looking for, i never took a tour, just look at your, cup when it wouldn't pour, a hood at war, by their crooked chores, and where it took the score, til we hooking for, our basic needs, what you wanna say to me? i pay no heed, theres no replacing me, baked on weed, and where its taken me, chasing dreams, lately been, a shady scene, so what we make of me, number one relation we, got until our grave is deep, there is no saving me, just safely keep, yourselves away at least, if you can't cage the beast, i've trained to be, a brain that needs, challenge or i stay asleep, just play the beat, the place its taking me, is make believe, a place thats free, to just waste your means, we all are racing these, times just to face our grief, to find a place thats safe for me
Carl Leon (1 day ago)
bars
Drew Paquette (3 days ago)
This is fire
G Mahay (3 days ago)
YAAAAS
Mondigol Tsakma (6 days ago)
Bro can I use to beat to rap on it an upload but it will be a non profitable video I'll give credits
Lepa (6 days ago)
bad
gvvviv ayh (6 days ago)
didn't feel the aura of morning Sun
William Butcher (6 days ago)
Feel like I'm overstepping When I say I know I'm destined For greatness, elation hope and ascension While scoping conventions I hope from now and then I can feel weightless I hate this.. Feeling, filling myself with doubt Tryna figure out which route's the safest I know a risk is imprudent I know a risk is important I know whiskey over food can leave perception distorted I see that desolate's gorgeous I'll feed the message in portions I've been a legend before this Over their heads with my orbit I'll leave intentions exported through these wavelengths Alleviate the demons from my back, I need to save strength But I keep delaying my projects, i know they're overdue Coping with no dopamine and slipping down a slope or two. Find me on SoundCloud! Mister Brightside from Marshalltown, IA! Always down to collab and starting a collective so anyone who's down to join, hmu!
Bryson Morelock (6 days ago)
Ugh Addiction is not mission we wish to achieve we all wanna stay clean but some of us never make it out of the rain we live a life full of scars and pain maybe its the way i see the stars maybe its all those times i went out to the bars either way i can't blame this on anyone it was my choice i had a voice but didnt use it and now i see my family and im about to lose it literally i mean that shit mentally but the only way i can express it is mentally i know ill never fit in the vivid description of what wanted but you didnt stop when it all started now im sittin in this car starin at my clock and I just wanna see the morning sun I'm tired of feelin like im nothin What have i ever done I just wanna be somethin
Dry Boy Eazy (6 days ago)
SHEFF GGG
Bass BoostedYT (6 days ago)
Nobody cares about your verses
TR Trace (7 days ago)
I can’t move forward, I can’t ignore it, I can’t love no more, you must be bored, you close the door, blood drips down to the floor, I don’t want war, just want to know why you hurt me for, yeah said I don’t want war, just want to know why hurt me for. Said I did all for you, built it up and kept it real for you, dodged these hoes, I was damn loyal, treated you like a fucking royal, but you couldn’t make up yo mind, constantly pushing me out to the side, every time we’d talk, you’d turn a blind eye acting like everything’s clear as the sky, bitch I’m not alright! War war Take a step back, I’m sorry bout the anger I just need to relax, hand me a drink and a fucking Xanax, One more night I’ma pop that clip,because every fucking day feeling like a trip, I wanna forget that bitch. I can’t move on, I’m so far gone, what do I lack, I want you back, When you left shit was amazing, you knew I was whack, bitch I been blazing. War war I’m at your door, 4 o’clock in the morn, I want some more, fuck you whore. SHIT FUCK FUCK! SHIT GODDAMN! 😂👌
[Sksa] D E S T Y N (7 days ago)
Is it ok if i used this for a song?
Nesta Stephan Music (6 days ago)
Hey😉! I recorded a song on this beat let me know what you think by commenting ==> https://youtu.be/1hEW2_9D_4I
ipLyricxVEVO (7 days ago)
I happened to pass by my shadow on the streets It rained and I looked up as the sun dismissed Wet cheeks, blurry sight I’m not even sure if it’s tears pouring from my eyes And I know that she knows that I know that she knows That everything I do was to go with the flow I’ve been doing stuffs that I’ve never been told Just to retain my grip and my hold Listen, I want you to listen Pay attention to all the things that I wanna tell you Baby, listen, please listen So that I can tell you all the lies that I wouldn’t have told you I want you to see to, I want you to see through The field that has been blocked from your view The roses that bloomed, they gave me the chills Cos they are too pretty to be considered real *IT WILL MEAN A LOT TO ME IF YOU KINDLY TAKE A LOOK AT MY CHANNEL AND MAYBE SUBSCRIBE* . *NEW SONGS COMING SOON*
Nesta Stephan Music (6 days ago)
Hey😉! I recorded a song on this beat let me know what you think by commenting ==> https://youtu.be/1hEW2_9D_4I
Zen Vlongs (7 days ago)
Lyric cho bạn nào cần nhé 🤗 Mất cả tuổi thanh xuân để viết lại từng câu 🤧 Hmm 1 Like 👌 Lyric : ••• Đường về nhà hôm nay trời sập tối Chia thành hướng đi thênh thanh và ngập lối Trong lời hát và chỉ muốn thoát xác Phá nát tất cả nổi buồn dồn dập tôi Khẽ đưa tay lên mắt rồi ngó lại Đời thanh xuân yêu sau liệu có ai Hút thuốc lá biết nó sẽ có hại Người thì nói cười trong tâm liệu có sai Thôi thì vức bỏ cả đống đồ hành trang Tương lai xa xỉ không biết cùng ai ráng Tao chỉ muốn đi nơi phía chân trời vẻ đẹp vũ trụ trí óc được khai sáng Ngồi hoà mình các giữa đường phố đặt suy nghĩ vào beat rồi cất lời Ghế kế bên tui xin được nhường chỗ Có thêm bạn thân phiêu du khắp đất trời Xoay xoay ngay đây nhắm mắt lao vào đại dương xanh Loay hoay say lí do sao lại thương anh ? Nhìn thẵng vào gương tìm được đối thủ Con quỷ trong tâm thì nói dối đủ Người trần mắt thịt lời cần cắt nhịp, thôi tôi ôm gối ngủ Và thì chỉ biết lầm lầm lỳ lỳ làm nhiều điều mày cho là kì dị Còn đời và mày lầm bầm nhiều lần và làm nhiều trò coi tao là kỳ dị Thôi cũng kệ mẹ nam nhi chí tại bốn phương trãi đời quang trọng là cách sống Người thì hống hách đéo như trong đống sách Rồi đời còn buồn vì gì mày nghĩ đi ? ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Tao chỉ muốn ngồi chill nhìn ngắm đất trời Bao phiền lo này cuốn theo gió mất rồi Đưa suy nghĩ này lên để ráp cất lời Tui tao không thể thất thời X2 ••• Quyết định bỏ học vào ngày năm 3 , tự hỏi bản thân này có đành không ? Nhưng tao nghĩ đó không phải là con đường dòn duy nhất để cuộc đời tao dẫn đến thành công Xã hội hiện đại thật là tân tiến , cuộc sống đôi lúc đừng mong dân hiến Nhiều lần muốn chôn mình dưới 3 tấc đất rồi tự thân viếng mình 1 nhành thông Đời này nhiều lúc thật là chán nản Chỉ muốn đến nơi nào thật thoáng đảng Không cần ganh đua thắng thua hay nhất thiết mình phải quý , đắt giá như là khoáng sản Mẹ tao dạy sống mình phải thật dạ Con người luôn có một lớp mặt nạ Cho đi nhật nhiều nhận về điều chó má , cảm thấy xã hội bây giờ thật lạ Wow tao nhận ra vài lần vấp ngã mình đáp trả đời , hãy đứng lên Hmm hét thật to vào thằng bốc phét tự cho mình hay để được xướng tên Hmm khích tao chi thôi thì thích tao đi bao ngày tháng qua mau tao cũng thấy chán Cố quên tao nhưng vì bố trên cao nên mày lố lên sao tao vẫn cháy sáng Âm thanh vang vọng , sương mai đang đọng , ngước mắt lên nhìn trời cao Là cho khang giọng , ưu tư lan rộng , ngẫm nghĩ lại về đời tao Có đôi khi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu lại tạt ngang Nhưng định hình lại 1 lúc suy nghĩ thêm 1 chút tao biết mình phải sống lạc quan •_•_•_•_•_•_•_• Tao chỉ muốn ngồi chill nhìn ngắm đất trời Bao phiền lo này cuốn theo gió mất rồi Đưa suy nghĩ này lên để ráp cất lời Tui tao không thể thất thời X3 .... Cuộc đời này vẫn cứ xoay vòng có người thính ca thích múa thích hát Còn ta chỉ ngắm chim đang hót ngắm hoa đang rơi và rất thích ráp Lúc ta ráp là lúc tâm hồn của ta bình yên với những thăng trầm Shit mày biết tụi tao là Lowkey nên không bao giờ ngang tầm Anh tao ảnh là dealer chiều tàn về là nó lại gọi Homie mày đang ở đâu qua đây tao đưa mày đi gặp nội Đời này là bể khổ nên đừng đưa tao đi thật vội Chắp tay lại ngước mắt và nhìn lên trời cao cho con được một cơ hội Nếu đường đời này nhiều tội lỗi thì hãy chọn cho 1 mình giai điệu Còn thấy mà không sống nổi thì hãy ngồi chill vào những buổi chiều Nhiều khi gặp 1 vài thằng đểu ba xạo các kiểu lên mạng nói nhiều Thì cho nó ăn đôi dép bép xép cho bỏ luôn cái thói nói liều Chọn cho mình màu xanh của lá Chọn màu vàng cho da bàn tay Chọn màu hồng ở nơi cầu vồng Và chọn sương mù của những làn mây Nếu đêm nay cô đơn lạnh lẽo chiều thu gió đông buổi tối thứ bảy Nhớ chấp tay trước khi ra đường vì đời này luôn thay đổi mỗi ngày
Nesta Stephan Music (6 days ago)
Hey😉! I recorded a song on this beat let me know what you think by commenting ==> https://youtu.be/1hEW2_9D_4I
TWrecks (8 days ago)
J cole type beat lol
Nesta Stephan Music (6 days ago)
Hey😉! I recorded a song on this beat let me know what you think by commenting ==> https://youtu.be/1hEW2_9D_4I
Family Nkosi (8 days ago)
*_-Hello , broken hearth.-_*
Kosta Gvng (8 days ago)
Chica yo no se por que sigo yendo detrás de ti..
Dkordz 35 (8 days ago)
Who else wants to hear j cole on this
MuzeXC (8 days ago)
This is clean af bro
Maleek Mathiesen (8 days ago)
joann got a main bitch joann she like it when flow and curl up all her toes and
Antonin Et erwan (8 days ago)
Quand jrap j'ai l'impression que la melodie me rend paro Petit baise pas tes parents personne sera la pour t'essuyer les larmes quand ils seront partis la haut Ne fait pas comme les autres a revendre de la peugeu pour te faire de largent facile Le temps passe donc regarde un peu plus le monde et ces paysages qui fascinent Ya des gens sur les quatre coins du monde qui meurt et toi t'es scotché a t'as play Profite un peu plus de la vie , un jour ça sera trop tard et tu pourras pas presse le bouton replay On a voulu bien t'éduquer donc fait pas de conneries fait pas honte a t'as mif C'est pas parce que t'as perdu des proches que tu dois te noyer dans la revente de shit Tu veux qu'on te gatte gratte charbz rien n'est donner rien n'est t'offert J'espere que t'as les crocs d'un pitbull car la vie vue d'ici c'est plus dur que les enfers J'ai commencer dans le sport puis j'ai finis par me noyer dans la musique Les oreilles qui crisses par le bruit de linstru crée des acouphènes Jme doute que tu m'aimes et que tu veux que ça soit reciproque mais ya un hic La seul femme que j'aime cest ma mere pourtant a vivre c'est elle la plus caracteriel Maintenant je te laisse reflechir a 2 fois quand tu fais une crasse a une fille parce que ça aurait pu etre la tienne
본토힙합TV (8 days ago)
Love it man
Ian Daniel (9 days ago)
I heard some guy snap on this shit https://lnk.to/RedBrain-Stamina
ReeGoes Account (9 days ago)
https://soundcloud.com/g32-the-drive/morning-sun-prod-yondo
subhash record (9 days ago)
Free beat it ain't free sound cloud knows otherwise
Tommaso Cacciuottolo (9 days ago)
So Chill bro... i love it <3
Ximena Cruz (10 days ago)
Escribo de madrugada,Sabes que odio el drama,Fumando marihuana en una pipa de manza,No me importa el mañana,
T Tha Illest (10 days ago)
I really like this beat bro🔥🔥🔥
Jake G (10 days ago)
Morning Sun (Prod. Yondo) By: G32 https://soundcloud.com/g32-the-drive/morning-sun-prod-yondo
bitch nigga (10 days ago)
Some nights I stay up till I see the morning sun Have so many problems and I know there's still more to come I don't have a lot of faith but I got some faith in us But i known that ain't enough Yeah I know that ain't enough x2 Never understood waiting round for something to happen that'll never happen if you never action Talking bout man what would've happened if what i know now I would've knew back then Same old shit Talk yo shit Dont do shit Spending money you ain't got, addicted to the high life Dont let these brands control me nigga this is my life Nike, Adidas, Reebok, Versace, Gucci, and Louie Yall niggas is just names that shit dont mean nothing to me
ExoTic Windz (10 days ago)
That actually goes hard no cap
tyrome bigs (11 days ago)
They mad cuz I'm getting nothing but figures even tried hitting one of my niggars I'm getting that n**** got plenty of triggers seen brighter days changing my way been up in a Haze kind of Dazed really like to blaze in this rat race watch I'll get out this maze be amazed the mind can't be contained so I know the 1% is afraid
Kiter & Scan (11 days ago)
Esto no es música es droga 🔥
Lil Tin (11 days ago)
0:13
Aliff Aiman (11 days ago)
Salam Nama aku aliff aiman Mari sini kita kawan Banyak kawan banyak lawan Sini banyak kena sawan Hold up Cakap besar tiada guna Tiada malu sila tanya Mari belajar jawab apa Otak kosong tiada isi dan kata
King Cone (12 days ago)
Anyone looking for cheap beats check this out: https://www.beatstars.com/kingcone/feed
chris haynes (12 days ago)
Sounds like bonjour by g herbo
MonkyuZ !. (12 days ago)
mi identidad en el bar
Ii Su (12 days ago)
Lyric : ••• Đường về nhà hôm nay trời sập tối Chia thành hướng đi thênh thanh và ngập lối Trong lời hát và chỉ muốn thoát xác Phá nát tất cả nổi buồn dồn dập tôi Khẽ đưa tay lên mắt rồi ngó lại Đời thanh xuân yêu sau liệu có ai Hút thuốc lá biết nó sẽ có hại Người thì nói cười trong tâm liệu có sai Thôi thì vức bỏ cả đống đồ hành trang Tương lai xa xỉ không biết cùng ai ráng Tao chỉ muốn đi nơi phía chân trời vẻ đẹp vũ trụ trí óc được khai sáng Ngồi hoà mình các giữa đường phố đặt suy nghĩ vào beat rồi cất lời Ghế kế bên tui xin được nhường chỗ Có thêm bạn thân phiêu du khắp đất trời Xoay xoay ngay đây nhắm mắt lao vào đại dương xanh Loay hoay say lí do sao lại thương anh ? Nhìn thẵng vào gương tìm được đối thủ Con quỷ trong tâm thì nói dối đủ Người trần mắt thịt lời cần cắt nhịp, thôi tôi ôm gối ngủ Và thì chỉ biết lầm lầm lỳ lỳ làm nhiều điều mày cho là kì dị Còn đời và mày lầm bầm nhiều lần và làm nhiều trò coi tao là kỳ dị Thôi cũng kệ mẹ nam nhi chí tại bốn phương trãi đời quang trọng là cách sống Người thì hống hách đéo như trong đống sách Rồi đời còn buồn vì gì mày nghĩ đi ? ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Tao chỉ muốn ngồi chill nhìn ngắm đất trời Bao phiền lo này cuốn theo gió mất rồi Đưa suy nghĩ này lên để ráp cất lời Tui tao không thể thất thời X2 ••• Quyết định bỏ học vào ngày năm 3 , tự hỏi bản thân này có đành không ? Nhưng tao nghĩ đó không phải là con đường dòn duy nhất để cuộc đời tao dẫn đến thành công Xã hội hiện đại thật là tân tiến , cuộc sống đôi lúc đừng mong dân hiến Nhiều lần muốn chôn mình dưới 3 tấc đất rồi tự thân viếng mình 1 nhành thông Đời này nhiều lúc thật là chán nản Chỉ muốn đến nơi nào thật thoáng đảng Không cần ganh đua thắng thua hay nhất thiết mình phải quý , đắt giá như là khoáng sản Mẹ tao dạy sống mình phải thật dạ Con người luôn có một lớp mặt nạ Cho đi nhật nhiều nhận về điều chó má , cảm thấy xã hội bây giờ thật lạ Wow tao nhận ra vài lần vấp ngã mình đáp trả đời , hãy đứng lên Hmm hét thật to vào thằng bốc phét tự cho mình hay để được xướng tên Hmm khích tao chi thôi thì thích tao đi bao ngày tháng qua mau tao cũng thấy chán Cố quên tao nhưng vì bố trên cao nên mày lố lên sao tao vẫn cháy sáng Âm thanh vang vọng , sương mai đang đọng , ngước mắt lên nhìn trời cao Là cho khang giọng , ưu tư lan rộng , ngẫm nghĩ lại về đời tao Có đôi khi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu lại tạt ngang Nhưng định hình lại 1 lúc suy nghĩ thêm 1 chút tao biết mình phải sống lạc quan •_•_•_•_•_•_•_• Tao chỉ muốn ngồi chill nhìn ngắm đất trời Bao phiền lo này cuốn theo gió mất rồi Đưa suy nghĩ này lên để ráp cất lời Tui tao không thể thất thời X3 .... Cuộc đời này vẫn cứ xoay vòng có người thính ca thích múa thích hát Còn ta chỉ ngắm chim đang hót ngắm hoa đang rơi và rất thích ráp Lúc ta ráp là lúc tâm hồn của ta bình yên với những thăng trầm Shit mày biết tụi tao là Lowkey nên không bao giờ ngang tầm Anh tao ảnh là dealer chiều tàn về là nó lại gọi Homie mày đang ở đâu qua đây tao đưa mày đi gặp nội Đời này là bể khổ nên đừng đưa tao đi thật vội Chắp tay lại ngước mắt và nhìn lên trời cao cho con được một cơ hội Nếu đường đời này nhiều tội lỗi thì hãy chọn cho 1 mình giai điệu Còn thấy mà không sống nổi thì hãy ngồi chill vào những buổi chiều Nhiều khi gặp 1 vài thằng đểu ba xạo các kiểu lên mạng nói nhiều Thì cho nó ăn đôi dép bép xép cho bỏ luôn cái thói nói liều Chọn cho mình màu xanh của lá Chọn màu vàng cho da bàn tay Chọn màu hồng ở nơi cầu vồng Và chọn sương mù của những làn mây Nếu đêm nay cô đơn lạnh lẽo chiều thu gió đông buổi tối thứ bảy Nhớ chấp tay trước khi ra đường vì đời này luôn thay đổi mỗi ngày
MYI (12 days ago)
Yo everyone i recently started my own beat channel, trying to reach 1k Subs, any support Massively appreciated. You wont be disappointed ✊🏽
Deion Witcher (12 days ago)
I hate niggas man. Some dumb nigga took this mellow ass beat and used it to rap about flexing guns n shit like huh???
Deion Witcher (11 days ago)
Yondo nah bruh, like I get it if you wanna rap about flexing guns. but at least do it on some hard ass trap beat instead of this. niggas are dumb
Yondo (11 days ago)
chill 😂
SullyBeats (12 days ago)
Free beats on my channel, give ya boi a chance I'm tryna start up my channel https://www.youtube.com/watch?v=-PPrqKtK0Vw&t=18s
Tabor Plunkett (12 days ago)
lowkey sounds like ball w/o you by 21 savage if they put gross beat on the melody
Games Chayayorn (13 days ago)
เเร็พกูก็ยังไม่หยุดถึงใครจะมองว่ากากเดน คำพูดเเผดเผาร้อนเเรงกูส่งพูดไปออกผ่านเพลง บอกคนโทดโน่นโทดนี่ ทั้งๆที่มันน่ะกากเอง สัมคมวันนี้มันเป็นอะไรทำไมถึงใส่หน้ากากกันเต็มเลย ก็ไม่เข้าใจ เลยเขียนระบายออกไปหลายคำจนเป็นบทกลอน บางคนทำงานหนักไป เหนื่อยกายเหนื่อยใจเเล้วยังอดนอน บางคนดิ้นรนหางานเเทบตาย ยังไม่มีงานทำ บางคนนำคำพูดคำร้ายใส่คนอื่น โดยที่ยังไม่ทันไตร่ตรอง
H-Town Records (13 days ago)
Y'all go listen too Sheff G - Flows if you haven't already
Maverick M16 (13 days ago)
C.R.O
Redd Rum (13 days ago)
Bro I made a song to this , I love it . Drop the flower in 💯
J. Eduardo P.A. (13 days ago)
Feinding for the snapchat Girls will never have that so I make it cock back shoot the lead, straight off of yo mans head he never said, Watch the throne, Soon be dead Then pretend No ones home, but I know, you should’ve read What I sent your way, I was left in read Shit I’m getting scared, but I am aware Of the nights n the fights that happened ahead shit im getting scared Of the lights being flashed A head Feelin dead, gotta get this bread while I think a ahead Im Never fully bitter, yet always red im the Pick of the litter, Trying big hitter But never straight misser straight g riding in a six speed, miss me, diss me But you’ll never beat me Feel me, reel me in to the point where we don’t pretend. Cuz your man is an enemy, mispicked friend slip the thread, inside the needle hole Pick a flow, deep down cuz im feeling whole feellin shell shocked, hit speakerphone While the speakers blow yo ho mind up, Its so divine, To watch the time fly Netflix series ‘bout Rollie on a G5 Jet stream, cloud dreams Just know 1 thing Itll never happen And thats about when I leave you in the dirt Like a fuckin has been Dont remember when But lets now pretend That i got 5 fucks to send yuour way So i sit down at home, With a Chrome to the dome, Cock it, watch, i got 5 to spray Got it? Watch i got more to say Wake up to lead, covering yo vest N thats the definition of a full metal jacket Causing unrest, so it might be best To study for that test, cuz life is a test where we cant get Eight, More times coming than a overseas crate still see straight easily baked Oven preheated so i can be great Cook up the verse Make you eat your wurst Mouth wide open cuz the Dinner is served Time lays still, when i put you in a hearse Pull up, creep, told me im the worst Twisting the words, no you misheard I got my bag by preaching the word Watchu say? Oh you misheard? Said I got the bag by preachin my word I got the bag by preachin my word No talk about money I only want honey, called tiger up, save a couple cups for me The thirst is real when its long time comin Please say something, because i aint bluffin Taste the stuffin, freshly cooked Yelled at the mic, left the turkey shook Heat spittin out, got the vibes misstook So Let me breathee Two hundred fifty degrees inside this oven of mine could be fine, but in my mind, Im thinkin thats right Im the rocketman that just took flight Two hundred fifty degrees inside this rocket of mine, could be fine but in my mind NASA bitchin & callin my line picked up the phone but no dial tone Thats the work of the woody, that i just smoked on. Buzzed Lightyears away, location? milky way, i dont like chocolate, but i must say Cock it watch i got 5 to spray Paint, straight off the wall no vans, still if i fall youll see me standin, The flow is Raw, i dont need no brandin Pick up the cup take a sip, im laggin, This is no game Your mind plays games when i console your sadness, this is madness, and thats about when I leave you in the dirt Dont remember when But lets now pretend That i got 5 fucks to send yuour way So i sit down at home, With a Chrome to the dome, Cock it, watch, i got 5 to spray Got it? Watch i got more to say Ill just leave this here, tell me what you think brethrens Pure flames Yondo
OG Marty (13 days ago)
This the song to the beat! https://youtu.be/mQ1TXoRt0y4
OG Marty (13 days ago)
Aye tall this beat is done for. Check it out on my channel!
OMG ITZZ BELLY (13 days ago)
I got a chill beat Cuz ima chill guy you tell lies I just sigh
Nik Stefan (13 days ago)
Ice cube
Selam Araya (14 days ago)
I used your beat.. even did a Video. Hope you like it. 🤙🏾 thanks for this. https://youtu.be/xcfIogT_jeA
Magical Man (14 days ago)
My high won’t die And tho I’m living a lie I’m still Tryna take life one step at a time But I got nothing to look forward too Laying awake Suicide won’t stay away I’m dreaming of nothing Cuz I have nothing No home to go to Hopping these pills will drown the pain Drown the thoughts Drown the memories of all the fights But in reality all I want is to die Be free from me Maybe you see what I mean Maybe you don’t But please just listen to this shit I wrote Cuz I’m hanging by a thread This morning I was at a loss I toss and turn Look at the roach burn Laced with xans Make shift bongs from cans Beginner shit I know I’m at my all time low I got no flow But when I blow the smoke it feels right My lungs quit by I won’t Want to reach for a new high Hitting the sky But I fall cuz god won’t let me in I’m disowned Once again living alone Wanting to have a future I’m rolling a blunt with you in it Mixing us together Intertwined in a cloud The only time I feel relaxed Is on these pills O.D wake up I can’t believe it I turn my head and see you But then I feel the led It was all in my head imagining you But I’ll be happy in a hour Or thirty minutes when this shit hits So I’ll just wait to see you
un pelotudo (14 days ago)
C.r.o ciudad gris
maty ramua (14 days ago)
Es el beat de C.R.O
Yazan Alyasin (14 days ago)
https://soundcloud.com/2000yaz/estranged
Zachary Proulx (14 days ago)
pouce bloeu
Hector Velez-Lopez (14 days ago)
I know lately they hating on me... 🤫🔥
Red Eyes (14 days ago)
Hector Velez-Lopez i don't know if you would get this hector, but... MIKEEEEYYYY!!! CMOOON MIKKEEEEEYYY
alexis antunez (15 days ago)
No paro de escucharlo!que es una joya!
- Synergyy - (15 days ago)
Rising up with morning sun
Carlos Diaz (15 days ago)
Can I use this to make a song on soundcloud?
Loser Gang! (13 days ago)
Yes you can, you have to credit hym by putting (Prod. Yondo) in the title
Derrek z (15 days ago)
Okay, living a life he hate got him heading different states, I got money I got change Not the Grammys shit is strange, Looking outta window in a cage stuck in side I’m afraid since the day you left I’ve been rhyming and writing quotes Instead of pending on suicidal notes I rather float to another universe on a boat got to go with the flow , on a row Beat my heart it will only grow it will only grow...
Derrek z (11 days ago)
Samuel Norton is that sarcasm lmao ? But for anyone who cares there’s a lot to it, hooks more verses I just needa fix some things
Samuel Norton (12 days ago)
I’m glad my phone didn’t catch on fire after reading that 🤯
Essa Ell (13 days ago)
🔥
bavyy kayyy (15 days ago)
I just wanna smoke some woods till the sun come up I'm blowin till I can't no moe
Daniel Cervantes (12 days ago)
Blow that joint smoke in the air , The wind blowing on my hair, I keep getting hella stares Cause they know I’m styles’ rare.
Global Jay (16 days ago)
Apologizing to my mother Ik I put you threw a lot I’m so sorry to see cry Man I feel so locked I just need a key to my heart And I just wanna press restart I don’t wanna give you is all that I got U help and threw the struggle and this pain U even came out wen I was just walking through the rain U just told me lil boy that things won’t be the same And I questioned it And worried who was there to blame Then I sat back and just played the game Not thinking should I be ashame Did you really wait 9months to birth a lame
Sexual Toast (15 days ago)
Global Jay booooo get off the stage you mediocre piece of crap
cjNOre (16 days ago)
Yo 0.75 is chill
cjNOre (16 days ago)
Thanks 🙏 for the heart
Great Omi (16 days ago)
I'm feeling this.
Árbitrage Gaming (16 days ago)
Can i usr your beats for my song
Jerx 333 (17 days ago)
Y TE SIGO ESPERANDO SOLO Y TRISTE EN LA CIUDAD
GrindTime Nation (17 days ago)
Flows
Jamell Jackson (17 days ago)
One of the hardest chill beats I've ever heard

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.