Home
Videos uploaded by user “JasonStatham”
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI PHIÊN NGOẠI - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
45:49
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI PHIÊN NGOẠI - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 600 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 2 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
23:27
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 2 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 48 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 9 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
24:52
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 9 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 15 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 3 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
25:18
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 3 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 33 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 10 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
37:05
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 10 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 10 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 5 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
19:45
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 5 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 28 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 11 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
38:58
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 11 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 20 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 6 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
24:08
Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 10 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 4 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
37:48
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 4 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 31 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 1 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
33:49
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 1 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 42 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 7 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
25:12
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 7 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 8 JasonStatham
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 8 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO
 
28:01
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI CHƯƠNG 8 - Truyện audio | TÔ HUYỀN THANH BLOG RADIO Xin Chào các bạn! Chào mừng đến với kênh youtube của Thanh, nơi Thanh thích chia sẻ những tâm sự, câu chuyện về cuộc sống hoặc đơn giản là đọc truyện cho các bạn nghe. Thanh là một người thiếu tự tin hay che giấu bản thân và ngại thể hiện .... dù ngoại hình không đẹp, giọng không hay nhưng mình muốn khẳng định mình thích thì mình làm, và nhất định làm được. Nếu các bạn quan tâm hãy đăng ký kênh kết bạn với mình nhé! ----------------------------------------­-------------------------------- ♥ Theo dõi kênh: Youtube ►https://goo.gl/uzunZU Facebook ► https://www.facebook.com/hatisu Gmail ► [email protected] -------------------------------------------------------------------------
Views: 16 JasonStatham